Encryptie, ciphers en cryptografie

https://blog.malwarebytes.com/threat-analysis/2018/03/encryption-101-how-to-break-encryption/In moderne beveiliging van informatie wisseling tussen twee apparaten, bijvoorbeeld een whatsapp bericht of Skype, wordt vrijwel overal encryptie toegepast. Het is een relatief simpele en zeer belangrijke methode om te voorkomen dat informatie door een derde partij met malafide intenties wordt gelezen of gestolen.

Wat is cryptografie


Cryptografie betekent primair geheimschrift (Grieks: kryptos [geheim] en grafia [schrift]). De wetenschap van geheimschrift staat ook wel bekend als cryptografie. Cryptografen houden zich bezig met methoden om gewone tekst om te zetten in geheimschrift en vice versa.

Wat is encryptie


Encryptie is een begrip uit de cryptografische wereld wat staat voor het coderen van gegevens op basis van een bepaald algoritme in combinatie met een sleutel. Algoritmes in de cryptografische wereld staan ook wel bekent als ciphers. Hiernaast ziet u een voorbeeld van hoe een simpel algoritme eruit ziet. Een algoritme is in principe niet meer dan een lijst met goed gedefinieerde stappen die in een bepaalde volgorde doorlopen moeten worden. Een cipher omschrijft dus welke stappen in welke volgorde doorlopen moeten worden om het bericht om te zetten in geheim taal.
Een oude vorm van encryptie


De meeste ciphers maken gebruik van een sleutel. De sleutel wordt in een cipher toegepast om er voor te zorgen dat het bericht ook weer ontrafelt kan worden (decrypten). Dit zal misschien beter op zijn plek vallen wanneer we naar een praktisch voorbeeld gaan kijken. In het voorbeeld maken we gebruik van de Vigenere cipher, welke in 1585 omschreven werd door een van de grootvaders van cryptografie, Blaise de Vigenère.Stel, we willen een bericht encrypten middels de tabel hiernaast. Hiervoor hebben we twee dingen nodig, het bericht en het sleutelwoord.

Bericht: de ict ruyters
Sleutel: security

Nu gaan we het bericht en de sleutel boven elkaar zetten, wat er als volgt uit komt te zien:

Berichtde_ict_ruyters
Sleutelse_cur_itysecu

Nu we van het bericht en de sleutel paren hebben gemaakt, kunnen we gaan zoeken naar welke letters uit deze paren voorkomen. We gebruiken de karakters uit het bericht voor de bovenste rij, en de karakters uit de sleutel voor de verticale kolommen. Bijvoorbeeld, het karakter D staat op de vierde plek in de horizontale rij, en het karakter S staat op de negentiende plek. Deze vormen samen het nieuwe karakter V. Wanneer we dit voor alle karakters doen, komt het geheim bericht er als volgt uit te zien:


Berichtde_ict_ruyters
Sleutelse_cur_itysecu
Geheim berichtvi_kwk_znwlitm

Als we deze methode van encrypten in een cipher willen omschrijven komt dat er zo uit te zien:

vigenere-cipher

Wanneer we het geheim bericht willen ontcijferen, hoeven we alleen het sleutel woord te kennen. Als we namelijk de karakters uit het sleutelwoord gebruiken om de corresponderende regel te vinden, en we in deze regel zoeken naar de letter uit de gecodeerde tekst, dan krijgen we uiteindelijk het bericht terug.
Een nieuwe vorm van encryptie


De hierboven behandelde methode, beter bekent als symmetrische cryptografie, van encryptie is vrij achterhaald. Deze was in een tijd dat nog niet alle mensen konden lezen rekenen goed genoeg, maar dit is binnen no-time gekraakt door de simpelste computers van tegenwoordig. Daarom is er een nieuwe methode genaamd Asymmetrische cryptografie. Deze methode gebruikt twee verschillende sleutels – een openbare sleutel en een privésleutel – die wiskundig met elkaar zijn verbonden. De sleutels zijn in wezen gewoon grote getallen die aan elkaar zijn gekoppeld maar niet identiek zijn, vandaar de naam asymmetrisch. De openbare sleutel wordt met iedereen gedeeld, maar de privésleutel moet geheim blijven. Beide zijn nodig om een bericht te versleutelen. Een bericht wordt gedecodeerd met de privésleutel die is gekoppeld aan de openbare sleutel die mede voor de codering werd gebruikt.

Tegenwoordig worden er door computers AES (Advanced Encryption Standard) gehanteerd om encryptie uit te voeren. Op 2 januari 1997 startte het Amerikaans Nationaal Instituut voor Standaardisatie en Technologie (NIST) een wereldwijde wedstrijd om tot een nieuwe AES (Advanced Encryption Standard) te komen die de verouderde DES zou vervangen. Verschillende grote kandidaten, zoals IBM en RSA Security stuurden hun algoritmen in. Op 2 oktober 2000 werd de winnaar bekendgemaakt: Rijndael van Vincent Rijmen en Joan Daemen uit Leuven (België). Hun algoritme is gekozen vanwege de combinatie van veiligheid, prestatie, efficiëntie, eenvoud en flexibiliteit.


advanced-encryption-standard
Benieuwd naar hoe encryptie nog meer impact heeft op uw veiligheid en privacy? Geef uzelf dan nu op voor de nieuwsbrief!

[activecampaign form=5]

 
Reactie plaatsen