Bug

In de wereld van computers krijgen we er allemaal wel eens mee te maken,  bugs! Sinds het digitale tijdperk wordt hiermee gerefereerd naar fouten die computers engineers van te voren niet aan kunnen zien komen. Echter, voor het digitale tijdperk had het woord bug een wat meer letterlijke betekenis.

Geschiedenis


Een van de eerst vormen van elektronische computers was de Harvard Mark 1 (zie onderstaande afbeelding). Deze werd tijdens de tweede wereld oorlog ingezet door de geallieerde om Duitse geheim berichten voorzien van encryptie te ontcijferen. Dit is de machine waarin de aller eerste bug is gevonden, letterlijk...

[caption id="attachment_203508" align="alignnone" width="452"]Input/Output onderdeel van de Harvard Mark 1. Input/Output onderdeel van de Harvard Mark 1.[/caption]

De eerste bug in computers


De Harvard Mark 1 was groot, 15,24 meter lang en 2,43 meter hoog om precies te zijn. Hij bestond uit +- 750.000 componenten en woog ongeveer 5 ton. Daarnaast was het vrij warm en relatief vochtig in de machine, wat het aantrekkelijk maakt voor, u raad het al, insecten! De eerste vorm van een bug in elektronische computers was dan ook een **mot** die vast zat aan een van de componenten.

[caption id="attachment_203509" align="alignnone" width="393"]Bladzijde uit logboek van de Harvard Mark 1. Bladzijde uit logboek van de Harvard Mark 1, met de eerste bug. De "First actual case of bug being found", aldus de operateurs.[/caption]

De nieuwe betekenis


Tegenwoordig heeft het woord bug in de IT wereld een concretere betekenis. Het staat voor een onbedoelde fout in het maken van een programma. Dit kan een type fout zijn, maar ook een bijwerking van het programma waar niet op gedoeld is. Een makkelijk voorbeeld hiervan is wanneer een gebruiker ergens cijfers moet invoeren, maar in plaats daarvan worden er letters ingevoerd waardoor het programma faalt in het uitvoeren van zijn functie.

[caption id="attachment_203513" align="alignnone" width="1115"]Definitie van bugs, aldus Wikipedia Definitie van bugs, aldus Wikipedia[/caption]

Conclusie


Bugs in de IT wereld is een verzamel begrip voor mogelijke fouten in een programma, die op verschillende manieren kunnen ontstaan.
Reactie plaatsen