ICT Security

Security een gemeenschappelijk goed of noodzakelijk kwaad waar we niet omheen kunnen? Laat u niet verrassen. Dit inzage en inzicht zijn veel problemen te voorkomen. In ICT land is voorkomen éht beter dan voorkomen…